Pikomat

Podrobné informácie o súťaži


Pikomat

Pikomat je dlhodobá súťaž, v ktorej sa nehodnotia len správne odpovede, ale aj postup riešenia. Je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ, reps. Prímy až Kvarty osemročných gymnázií.

Trikrát za polrok riešitelia riešia sériu 4 - 5 netradičných úloh, z rôznych oblastí matematiky, ktoré sú zasadené v reálnom, resp. príbehovom kontexte. Úlohy sú navrhnuté tak, aby pri ich riešení mohli žiaci sami objaviť nové poznatky, postupy a súvislosti. Riešitelia napíšu svoj postup riešenia a odpoveď, ktoré im budú individuálne okomentované a ohodnotené. Pripravujeme vzorové riešenia - textový aj video formát. Najúspešnejších riešiteľov pozývame dvakrát za rok na sústredenia.

Sústredenia

Vyvrcholením súťaže Pikomat je sústredenie pre najúspešnejších riešiteľov, ktorého sa zúčastňuje približne 30 účastníkov. Na sústredení na účastníkov čakajú zážitkové aktivity, podnetné prednášky, netradičné hry, nájdu si nových kamarátov a to všetko vo výbornej atmosfére v prírodnom prostredí

Účasť v Pikomate je bezplatná a sústredenia sú platené, pričom časť nákladov dotujeme z rôznych zdrojov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte [email protected].

competition feature image

Mohlo by vás zaujimať....