Pikofyz

Dlhodobá online fyzikálna súťaž


Pikofyz

Pikofyz je dlhodobá súťaž, v ktorej sa nehodnotia len správne odpovede, ale aj postup riešenia. Sú určené pre žiakov 7. - 9. ročníka II. stupňa ZŠ, resp. sekundy až kvarty osemročných gymnázií.

Riešitelia trikrát za polrok riešia sériu 5 netradičných úloh, od experimentov, cez výpočtové úlohy až po vysvetľovanie fyzikálnych javov. Riešitelia napíšu svoj postup riešenia a odpoveď, ktoré im budú individuálne okomentované a ohodnotené. Pre riešiteľov sú pripravené vzorové riešenia -v textovom a niektoré aj video formáte. Okrem pocitu dobre vykonanej práce a nových poznatkov sú pre riešiteľov odmenou aj vecné ceny a pozvánka na sústredenie.

Sústredenia

Vyvrcholením Pikofyzu sú sústredenia pre najúspešnejších riešiteľov, ktorých sa zúčastňuje okolo 30 účastníkov. Naši dobrovoľníci pripravia pestrý odborný aj zábavný program. Na sústredení účastníci zažijú zážitkové aktivity, podnetné prednášky, pútavé experimenty, netradičné hry, nájdu si nových kamarátov a to všetko vo výbornej atmosfére v prostredí blízko prírody.

Účasť v Pikofyze je bezplatná a sústredenia sú platené, pričom časť nákladov dotujeme z rôznych zdrojov.

V príprade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktuje na [email protected].

competition feature image

Mohlo by vás zaujimať....