O nás

Nezisková organizácia P-MAT pôsobí v oblasti podpory nadaných detí a popularizácie vedy už 24 rokov.

Počas svojho pôsobenia dodnes P-MAT pracoval s viac ako 50 000 deťmi. Pravidelnú činnosť zabezpečujú niekoľkí pracovníci a desiatky stabilných dobrovoľníkov.

Vízia organizácie

Mladí ľudia rozvíjajú svoju prirodzenú zvedavosť, zažívajú radosť z objavovania a stávajú sa angažovanými a autentickými osobnosťami, ktoré s chuťou prekonávajú výzvy.

Poslanie organizácie

Budujeme komunitu nadšených mladých ľudí, v ktorej ponúkame priestor na osobnostný rast a sebarealizáciu. Prostredníctvom matematiky, fyziky, hier a netradičných zážitkov vytvárame dostupné, priateľské a podnetné prostredie pre zvedavé deti a rozvíjame tak ich logické a kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, sociálne zručnosti a morálne cítenie.

Aktivity organizácie

Pikomat – dlhodobá matematická súťaž, v ktorej riešitelia popisujú celý svoj postup riešenia rôznych úloh. Najúspešnejších riešiteľov pozývame každý polrok na sústredenie.

Pikofyz – dlhodobá fyzikálna súťaž, v ktorej riešitelia popisujú celý svoj postup riešenia rôznych úloh. Najúspešnejších riešiteľov pozývame každý polrok na sústredenie.

Sústredenie – týždňový tábor pre partiu najúspešnejších riešiteľov. Príjemná atmosféra, inšpiratívne prednášky, netradičné hry a nezabudnuteľné zážitky.

Kockatý víkend – víkendový pobyt pre deti plný zaujímavých prednášok, hier a aktivít.

Attomat – online individuálna súťaž s matematickými úlohami.

MatX – online tímová súťaž s matematickými úlohami.

Matboj – regionálna tímová matematická súťaž.

Pikopretek – logicko-športová tímová súťaž.

Workshopy pre učiteľov - námety a podnety pre učiteľov, ktoré môžu využiť v školách.

Financovanie

Financovanie aktivít je zabezpečené čiastočne z účastníckych poplatkov. Ďalšími zdrojmi sú dary, granty, výnosy z 2% dane a dotácie a podnikateľská činnosť. Prehľad našich podporovateľov si môžete pozrieť v sekcii Partneri.