Matx

Feature image

Podrobné informácie o súťaži


Matx

Štvorčlenné tímy žiakov si pri nej merajú sily pri počítaní matematických úloh so žiakmi z celého Slovenska a Česka. Súťaž robí atraktívnou najmä forma, kedy tím odpovedá vždy len na jednu práve zadanú úlohu. Zároveň je špecifický model bodovania, kde sú tímy odmenené za väčšie množstvo po sebe správne vypočítaných príkladov. V roku 2021 proti sebe bojovalo 241 tímov zo 65 škôl v Českej republike a na Slovensku v dvoch rôznych jazykoch.

competition feature image

Mohlo by vás zaujimať....