Zhrnutie roka 2022

Feature image
 1. Dlhodobé semináre Pikomat a Pikofyz:

  • pripravili sme, ohodnotili a napísali vzorové riešenia k 43 úlohám Pikomatu a 42 úlohám Pikofyzu;
  • deti nám poslali 7 765 riešení;
  • k 7 úlohám sme pripravili aj video-vzorové riešenia.
 2. Pobytové akcie:

  • celkovo sme pripravili 9 akcií pre deti - 3 sústredenia, 3 mikrosústredenia, 2 kockaté víkendy a jeden denný tábor;
  • na akciách sa vystriedalo 274 účastníkov.
 3. Jednodňové súťaže:

  • na dvoch Attomatoch a dvoch Attofyzoch sa celkovo zúčastnilo viac ako 1 000 riešiteľov;
  • do dvoch online Matbojov sa zapojilo takmer 400 tímov;
  • po 2 ročnej pandemickej prestávke sme obnovili Pikopretek v Bratislave - tímovú logicko-športovú súťaž, v ktorej súťažilo 139 tímov zo 37 škôl.
 4. Ostatné aktivity

  • workshopy, na ktorých sa zúčastnilo 150 učiteľov;
  • hodiny na školách v Mútnom a Dolnom Kubíne pre viac ako 300 žiakov;
  • akciu pre riešiteľov Pikomatu a Pikofyzu a ich rodičov na MatFyze v Bratislave.
 5. V rámci komunity sme zažili:

  • prvú Zimnú školu P-MATu pre dobrovoľníkov zameranú na osobnostný rozvoj;
  • 4 pracovné víkendovky - jednu, na ktorej sme sa učili opravovať riešenia, dve, na ktorej sme vyberali zadania a jednu teambuildingovú;
  • v lete sme sa stretli na oddychovej chate pre dobrovoľníkov;
  • nechýbala pravidelná Letná škola P-MATu, na ktorej sa učíme ako pripravovať kvalitné akcie;
  • nechýbala ani letná opekačka pre dobrovoľníkov a alumni, po 3 rokoch Vianočná kapustnica naživo a kick-off semestra.

To všetko sa podarilo vďaka komunite ľudí, ktorí sa v P-MATe a jeho okolí pohybujú. Či už sú to deti, rodičia, učitelia, individuálni aj firemní sponzori, alumni, členovia správnej rady, alebo zamestnanci. Nepochybne najväčšiu zásluhu na tom, čo sa minulý rok podarilo, majú skvelí dobrovoľníci. Tí boli ochotní venovať veľa času a energie tomu, aby sa deti niečo nové naučili, zahrali sa a mali možnosť sa rozvíjať.

V roku 2021 sa 80 dobrovoľníkov venovalo príprave a realizácii aktivít približne 20 000 hodín v rámci svojho voľného času. Počas roka sa k nám pridalo 12 nových dobrovoľníkov - čerstvých stredoškolákov.

Čaká nás rok 2023, v ktorom chystáme semináre Pikomat a Pikofyz, súťaže Attomat, Attofyz, Attoved, Pikopretek, Matboj, sústredenia, Kockaté víkendy a mnoho ďalšieho...

Ak chcete, aby vám nič dôležité z P-MATu neušlo, prihláste sa do newslettra

Naše aktivity môžete podporiť 2% z dane alebo priamo finančne.

‍Odporúčame odoberať YouTube channel.