Zhrnutie roka 2021

Feature image
 1. Dlhodobé semináre Pikomat a Pikofyz:

  • pripravili sme, ohodnotili a napísali vzorové riešenia k 46 úlohám Pikomatu a 41 úlohám Pikofyzu;
  • deti nám poslali 7 621 riešení, z toho 5 893 Pikomatu a 1 728 Pikofyzu;
  • k 26 úlohám sme pripravili aj video-vzorové riešenia.
 2. Pobytové akcie:

  • počas letných prázdnin sme zrealizovali 5 akcií pre deti - 3 sústredenia, letný tábor a denný tábor;
  • na akciách sa vystriedalo 141 účastníkov.
 3. Jednodňové súťaže:

  • 4 vydania individuálnej online matematickej súťaže Attomat, ktorej sa dokopy zúčastnilo 2 448 riešiteľov, ktorí odovzdali správne riešenie nejakej úlohy 32 230 krát;
  • tímovú online matematickú súťaž MatX, do ktorej sa zapojilo 241 tímov;
  • online Pikopretek, tímová súťaž s logickými a koordinačnými úlohami, do ktorej sa zapojilo 141 tímov.
 4. Ostatné aktivity

  • pripravili sme 3 online poobedia s P-MATom pre riešiteľov Pikomatu a Pikofyzu;
  • workshopy, na ktorých sa zúčastnilo 150 učiteľov;
  • online vyučovacie hodiny na jar 2021 celkovo v 35 triedach;
  • 5 livestreamov - z toho 3 vysvetlenie niektorých úloh Attomatu; rodičko pre rodičov riešiteľov Pikomatu a Pikofyzu; doučko pre riešiteľov Pikomatu a Pikofyzu.Okrem toho sa nám podarilo:
 5. Okrem toho sa nám podarilo:

  • spustiť nové stránky P-MATu (p-mat.sk a akcie.p-mat.sk);
  • rozvíjať stránky Pikomatu a Pikofyzu - aj ich internú sekciu pre organizátorov;
  • pripraviť nové logá pre všetky súťaže a aktivity P-MATu;
  • pravidelne posielať newsletter, ktorý odoberá 278 učiteľov.

To všetko sa podarilo vďaka komunite ľudí, ktorí sa v P-MATe a jeho okolí pohybujú. Či už sú to deti, rodičia, učitelia, individuálni aj firemní sponzori, alumni, členovia správnej rady, alebo zamestnanci. Nepochybne najväčšiu zásluhu na tom, čo sa minulý rok podarilo, majú skvelí dobrovoľníci. Tí boli ochotní venovať veľa času a energie tomu, aby sa deti niečo nové naučili, zahrali sa a mali možnosť sa rozvíjať.

V roku 2021 sa 100 dobrovoľníkov venovalo príprave a realizácii aktivít približne 15 000 hodín v rámci svojho voľného času. Počas roka sa k nám pridalo 15 nových dobrovoľníkov - čerstvých stredoškolákov. V lete sme sa stretli na 4 akciách - letnej chate, letnej škole, kick-offe a pracovnej víkendovke. Zažili sme aj desiatky kurzov, diskusií a online komunitných akcií. 

Pmaťáci vám vo videu prezradia, čo majú na P-MATe najradšej. 

Čaká nás rok 2022, v ktorom chystáme semináre Pikomat a Pikofyz, súťaže Attomat, Matboj, Pikopretek, sústredenia, tábory a mnoho ďalších aktivít. Čakajú nás aj novinky a vylepšenia, ale o nich si povieme viac niekedy nabudúce. Určite sa je na čo tešiť!

Ak chcete, aby vám nič dôležité z P-MATu neušlo, prihláste sa do newslettra

Naše aktivity môžete podporiť 2% z dane alebo priamo finančne.

‍Odporúčame odoberať YouTube channel.