Attoved

Feature image

Attoved je individuálna online súťaž z biológie, fyziky a chemie. Je určená pre žiakov 7.-9. ročníka ZŠ a žiakov Sekundy až Kvarty osemročných gymnázií. No zapojiť sa môže, každý kto má rád rieši vedecké úlohy v špeciálnej kategórii OPEN. Attoved sa dá riešiť z ľubovoľného miesta potrebuje sa naň len internet a počítač.

Súťažiacich čaká po 5 rôznorodých úloh z biológie, fyziky, chemie a Vedeckého mixu. Dohromady 20 úloh je pripravených zvlášť pre jednotlivé kategórie. Na riešenie majú hodinu a cieľom je vyriešiť, čo najviac úloh, pričom odovzdávajú len výsledok či značia správnu odpoveď. Po sťaži pre súťažiacich pripravujeme livestream vysvetľovania úloh na našom Youtube kanáli.

Prihlasovanie aj všetky detailné informácie nájdete na stránke Attovedu.