Workshop pre učiteľov

Feature image

Pri aktivitách na workshopoch sme sa snažili ponúknuť rôzne modifikácie, aby mohli učitelia tieto aktivity využiť na vyučovaní a to aj v rôznych ročníkoch.\ Ďalšie workshopy pre učiteľov sa pokúsime pripraviť na jar, no zatiaľ by sme Vám radi poskytli prezentáciu a doplňujúce materiály z týchto jesenných.\ V prezentácii z workshopu nájdete okrem iného pravidlá a ukážky logickej hry Výhonky, ktorú môžete využiť napríklad na rýchlu rozcvičku na začiatku hodiny. Táto hra pre dvojice rozvíja u žiakov logické aj priestorové uvažovanie.\ Na workshope si mohli učitelia na vlastnej koži vyskúšať jednoduchší aj náročnejší zo spôsobov realizácie Rozhodovacích stromov. V tom zložitejšom museli do „prázdneho stromu“ doplniť otázky aj odpovede, tak aby im všetko sedelo. V priložených materiáloch nájdete okrem vysvetlenia, čo považujeme za rozhodovacie stromy a spôsobu ich využitia aj tematické nápady a viacero pripravených zadaní (napríklad na klasifikáciu 3D telies alebo na deliteľnosť).\ V neposlednom rade sme sa na workshope rozprávali o tom, aké rôzne vzdelávacie ciele môžeme sledovať aj takou jednoduchou hrou ako Hádaj na aké číslo myslím. Napríklad nám môže pomôcť pri objavovaní exponencionálneho vzťahu.\ Toto a ešte oveľa viac bolo súčasťou jesenných workshopov. Veď nakuknite do materiálov, sú stručné, ale zrozumiteľné. Veríme, že budú tieto námety pre Vás užitočné a taktiež, že sa spolu vidíme na jarnom workshope.